آژیر قرمز موتور اقتصاد

در مورد اقتصاد، اعتقاد ما این است که پیشرفت اقتصاد کشور، باید همراه با عدالت باشد؛ ما اقتصاد منهای عدالت را قبول نداریم؛ یعنی انقلاب قبول ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی قبول ندارد. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومسازی، محکمسازی پایههای اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک میکند. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر سابقه گردش اقتصاد ایران به سمت سیاستهای بازارگرایانه و سرمایهداری در دولتهای پس از جنگ، اظهار کرد: دولت قبل؛ اوج تداوم سیاستهای بازارگرا و سپردن همه امور به سوداگران آزاد اقتصاد بود. این کارشناس اقتصادی با انتقاد از ساختار رسانهای که به بازتولید فقر میانجامد، اظهار کرد: نه صدا و سیما اکنون در تحلیلهای خود سمت فقرا و کارگران میایستد و نه رسانههای کثیرالانتشار؛ زیرا بیشتر رسانهها توسط صاحبان سرمایه تغذیه مالی و ارتزاق میشوند و در نتیجه در تشریح مسائل اقتصادی سمت آنان میایستند و این هژمونی اشرافیگری در رسانه به حدی است که برخی خبرنگاران نیز در این حوزه سمت دردمندان نمیایستند، لذا برای نابودی فقر مطلق ما ابزار مهم روشنگری و آگاهسازی را به صورت قوی نداریم. ابراهیم رزاقی معتقد است: یک سیستم نظارت مردمی قوی باید وجود داشته باشد که بازوی آن رسانهها هستند، اما رسانههای ما در شرایط فعلی سمت درستی نایستادهاند.

چیزی که در این میان وجود دارد این است که شعارهای زیادی علیه مدیریت آمریکایی اقتصاد و همچنین بازگشت به عدالت و عدالت اجتماعی سر داده شده اما مسیرها به سمت دیگری بوده است. ایشان همچنین در سخنان اخیر خود بر حرکت جهادی در قالب تامین کالاهای اساسی و کمکهای جنسی و نقدی برای از بین بردن فقر مطلق تاکید داشتند اما این راهحل نمیتواند یک راهحل عمده باشد. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال آینده پرداخت و در آن بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری و در قدم اول اصلاح بودجه تاکید کرد. وی با انتقاد از برخی اقتصاددانان و مسئولینی که مدعیاند سیاستهای توزیعی و یارانهای موجب تورم میشود، اظهار کرد: اتفاقا با مسیری که بر خصوصیسازی و بازاریسازی همه چیز تاکید دارد دچار تورم گسترده شدیم، اما در اینجا باید بپرسیم آیا جان مردم و رهایی از فلاکت مطلق اقتصادی اهمیت دارد یا چند درصد آمدن روی نرخ تورم؟ انجامید» تصریح کرد: در قانون اساسی ما تمام شئونی که مرتبط با از بین بردن فقر مطلق است، وجود دارد. این اقتصاددان بازنشسته با اشاره به اینکه برخی به اسم «آزادی اقتصادی» از عدم نظارت دولت و عدم دخالت آن در بحث تجارت خارجی و کنترل منابع ارزی و عدم تنظیم بازار دفاع میکنند، تصریح کرد: انسانی که گرسنه باشد نمیتواند آزاد باشد لذا مبانی آزادیخواهی این عزیزان مشکل دارد!

رزاقی با یادآوری اینکه مسئله فقر مطلق یک تهدید امنیتی برای کشور است، اضافه کرد: بسیاری از گروههای اجتماعی به تنگ آمده مانند معلمان و بازنشستگان و کارگران مستعد این هستند که به خیابان بیایند و در ادامه ممکن است مورد سوءاستفاده از سوی جریاناتی که با اساس کشور مشکل دارند، بشوند. هدف از انتشار این فصلنامه ایجاد زمینه برای آگاهی و تبادل نظر اساتید،پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند به پیشرفت های اخیر در شاخه اقتصاد صنعتی است. این نشریه به همت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران در زمینه اقتصاد و برنامه ریزی شهری منتشر می شود. اين كنفرانس در نظر دارد نتایج تحقیقات در زمینه های نظری، تجربی و کاربردی علوم مديريتي، اقتصادی، انرژی و علوم اسلامی در اين سه عرصه بسيار مهم را منتشر كند. سومین کنفرانس ملی مديريت، اقتصاد و علوم اسلامی(NCMEIS2021) نخستين و معتبرترين كنفرانس در حوزه مطالعات مديريت اقتصاد و علوم اسلامی مي باشد. دبيرخانه کنفرانس، اساتيد، حوزه های علمیه، طلاب، دانشجويان، فرهنگیان، کارکنان، محققان و دانشمندان برجسته در حوزه هاي مورد علاقه از سراسر جهان را به شركت در كنفرانس و ارايه نتايج تحقيقات خود دعوت مي كند. مقالات ارسالی تنها در قالب تعیین شده مجله مورد بررسی اولیه قرار می گیرند و در صورت عدم رعایت ساختار مورد نظر، مقالات ارسالی وارد فرایند داوری نخواهد شد، جهت دریافت قالب خام نگارش مقاله کلیک نمایید .

بسیاری از کشورها دارای منابع اولیه مناسب هستند و بسیاری دیگر صاحب تکنولوژی مناسب جهت بهره برداری از این منابع. ۴-۱. داوری اولیه توسط سردبیر و هیات تحریریه انجام می شود. مقالات واصله پس از داوری کامل و اصلاحات لازم در صورت تائید به چاپ می رسد. و ما این را به صورت یک سیاست ابلاغ کردیم(۱۳) که همان سیاست «اقتصاد مقاومتی» است که این باید بشدّت و با جدّیّت دنبال بشود. وقتی شما بهعنوان دانشجو مثلاً دربارهی برجام عقیدهای دارید و آن را اظهار میکنید، دربارهی فرض بفرمایید که ارتباط با آمریکا عقیدهتان را اظهار میکنید، دربارهی اقتصاد مقاومتی عقیدهتان را اظهار میکنید، دربارهی آیندهی کشور عقیدهتان را اظهار میکنید، این عقیده، عقیدهای است انقلابی، محکم، مستدل؛ این در روحیّهی دشمن اثر میگذارد. حتی در صورت بهبود وضعیت بنگاههای اقتصادی از این طریق، سالها طول میکشد تا اثر آن در بازارها خود را نمایان کند. دولت وظیفه تامین همگانی آموزش، بهداشت و مسکن و یک زندگی آبرومندانه برای همه را طبق قانون اساسی برعهده دارد و در این میان کسی نمیتواند ادعا کند که این وظیفه غیرقانونی و اضافهکاری است. ممکن است سرمایه انسانی مناسبی در کشوری وجود داشته باشد، اما ساز و کار مناسبی برای استفاده از آن ها وجود نداشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید