اقتصاد – اقتصاد چیست؟

نخست اینکه اقتصاد ترکیه بر مردم و فعالیتهای اقتصادی مردم این کشور استوار است، اما در ایران مناسبات اقتصادی بر فروش و صادرات مواد خام و اولیه توسط بنگاههای شبهدولتی تکیه دارد. اما با مروری کوتاه در شرایط اقتصادی امروز جامعه و توجه به این حقیقت تلخ که درصد جمعیت مستأجر و فاقد مسکن با سرعت در حال افزایش است، میتوان این ادعا را پذیرفت که شبکه بانکی نقش پررنگی در این میانه نداشته و کمک چندانی به اقشار فاقد مسکن نکرده که به اعتبار درآمد آیندهشان مسکن خریداری کنند اما در عوض با همت شبکه بانکی کشور امکان خرید قسطی انواع کالاهای مصرفی برای مصرفکنندگان فراهم است! بحران کرونا هم بتدریج در حال نمایان کردن آسیبهایش به بدنه اقتصادی کشور است،اقتصادی که بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و تحریمهای نفتی،با فشارهای بسیاری دست و پنجه نرم میکرد و حالا باید با رکورد ناشی از کرونا هم مقابله کند. اینک تبلیغات گستردهای در رسانهها برای فروش اقساطی انواع کالاها از فرش ماشینی و لوازم خانگی لوکس تا حتی کالایی چون افشانه نرمکننده موی سر در جریان است. در چنین جامعهای خرید اقساطی صرفا ابزاری برای رفاه شهروندان و استفاده بهینه آنان از داراییشان است و نه امکانی برای فروش آینده با هدف تأمین نیازهای امروز.

خصوصا اینکه بخش شبهِدولتی با رانت منابع ارزان معدنی، نفت، گاز، انرژی و آب رشد کرده است. بخش شبهدولتی ایران اگر از رانت مواد معدنی، نفت و گاز و آب و برق ارزان و سایر حمایتها محروم شود، قطعا ورشکست خواهد شد. درواقع خرید قسطی مسکن امکانی ارزشمند را در اختیار شهروندان قرار میدهد که به بهترین نحو از دارایی بالقوه خود استفاده کنند. بنابراین اگر بخواهیم جایگزین پیدا کنیم، یکی از بهترین جایگزینها معادن است. شهروندان جامعه اسلامی باید از آنچنان رفاهی برخوردار باشند که فرصت تعالی فرهنگی و معنوی را از دست ندهند و نقش خود را در هدایت و مدیریت جامعه به بهترین نحو ایفا کنند. در علوم اجتماعی، روابط فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرند و کاملا به روش های تحقیق وابسته اند. دومین مسئله قابل توجه اینکه؛ طی ده ـ بیست سال گذشته بخش شبهدولتی (خصولتی) در ایران رشدی چشمگیر داشته و بخش خصوصی واقعی مورد بیتوجهی و پسرفت قرار گرفته است، اما تُرکها کلا به بخش خصوصی توجه ویژهای دارند و به همین دلیل توانستهاند زیرساختهای اقتصاد این کشور را محکم و استوار بنا کنند. با قبول مراقبتهای سلامت به عنوان یک کالای اقتصادی باید در مورد مقدار و ترکیب مراقبتهای بهداشتی و درمانی که تولید و ارائه می شود، چگونگی پرداخت برای آن و نحوه توزیع آن تصمیم گیری شود.

با این توضیح که بخش شبهِدولتی (که بدتر از دولتی عمل میکند) نمیتواند موفقیت چندانی داشته باشد. بنابراین بخش شبهدولتی با توجه به ابزارهایی که از منابع عمومی بهره میگیرد، اقتصاد را غارت میکند. اقتصاد بخش دولتی مبتنی بر تولید مواد خام و اولیه با کسب رانت از اقتصاد است. دولت ترکیه رابطه خود را با اسرائیل و عربها در منطقه و همچنین با ایران و روسیه به سطح مطلوب میرساند تا از طریق تعامل دیپلماتیک با کشورهای دیگر فضای اقتصادی را در مسیر توسعه و پیشرفت هدایت کنند. دسترسی به مقالات این نشریه آزاد است و استفاده از مقالات آن با ذکر منبع بلامانع میباشد. این نشریه به همت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران در زمینه اقتصاد و برنامه ریزی شهری منتشر می شود. این نشریه هزینهای برای بررسی، پردازش و انتشار مقالات علمی از نویسندگان طلب نمیکند و تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی پشتیبانی مالی میشود.

از او به عنوان پیشگام اقتصاد سیاسی و پدر علم اقتصاد مدرن یاد می شود. اسمیت بر این باور بود که رقابت موجود در اقتصاد به صورت خودکار از بین می رود و دولت نباید هیچ دخالتی در بخش اقتصادی داشته باشد. در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، انقلابیون در محافل و نشستهای خود از برقراری جامعهای بر مبنای قسط و عدل سخن میگفتند، همانگونه که قرآن کریم هدف از نهضتهای پیامبران را تحکیم قسط و عدل در جامعه معرفی کرده بود. دولتمردان میتوانستند در این سالها و بهویژه در شرایط حاکمیت تورم دورقمی، شبکه بانکی را وادار کنند تا فرصتی را برای اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط فراهم سازند که بتوانند بخشی از درآمدشان را با هدف تشکیل سرمایه پسانداز کنند. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با زبان دانشگاهی، همین ایدهی اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص کنید؛ یعنی آن اقتصادی که در شرائط فشار، در شرائط تحریم، در شرائط دشمنیها و خصومتهای شدید میتواند تضمین کنندهی رشد و شکوفائی یک کشور باشد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به فعالیتهای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تصمیمات خوب این ستاد، افزودند: همهی این تصمیمات عملیاتی نشد و توقع این است که نظارت و پیگیری شود تا تکالیف تعیینشدهی دستگاهها، بهخوبی محقق شود.

دیدگاهتان را بنویسید