جستار – اقتصاد مقاومتی

استاد سابق اقتصاد دانشگاه تهران به نقش و تاکید قانون اساسی بر «مالکیت تعاونیها و مدیریت تعاونی» به عنوان یک اولویت اشاره کرد و افزود: مدل سرمایهداری پیاده شده در سالهای اخیر کاملا مدلی آمریکایی و بر مبنای توصیههای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بوده و کاملا تعهدات قانونی دولت در حوزه تعاونیها، بهداشت، آموزش، رفاه و مسکن را به کنار نهاده و طبیعی است با چنین ساختاری نتوانیم به راحتی به ایده رفع فقر مطلق فکر کنیم. بانک جهانی در تلاش است تا سال ۲۰۳۰ فقر جهانی را به ۳% برساند. الان هم ما درواقع در نیمهی دوّم مهرماه هستیم؛ یعنی بیش از نیمی از سال گذشته. گروه بانک جهانی با ۱۸۹ کشور عضو و ۱۳۰ مرکز در سراسر جهان یکی از بزرگترین سازمان های اقتصادی به شمار می آید. ایران از سال ۱۳۲۴ رسما عضو بانک جهانی شد. در سال ۲۰۱۲ اختیارات این صندوق گسترش یافت تا در راستای حل همه بخش های مالی و اقتصاد کلان تلاش کند.

صندوق بین المللی پول یا IMF در سال ۱۹۴۵ تاسیس شد. این صندوق، سیستم نرخ ارز و پرداخت های بین المللی کشورها و شهروندان آن ها را قادر می سازد تا با یکدیگر همکاری کنند. هدف اصلی IMF تامین ثبات در سیستم های پولی بین المللی است. این سازمان متشکل از ۱۸۹ کشور عضو است که در راستای تقویت همکاری های پولی جهانی، امنیت و ثبات مالی، تسهیل تجارت بین المللی، بالا بردن اشتغال و رشد اقتصادی پایدار و کاهش فقر در سراسر جهان تلاش می کند. شفافسازی، شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفافسازی بشود، باید فضای رقابتی بهوجود بیاید، باید فضای با ثبات بهوجود بیاید؛ فعالِ اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. در اقتصادی با ثبات میزان مشارکت افراد جامعه و به تبع آن میزان تولیدات نیز افزایش خواهند داشت. این اقتصاددان ضمن تاکید بر لزوم بازسازی بدنه مدیریتی کشور که سالهاست با مسائلی مانند فساد کنار آمدند، افزود: به جز برخی وزارتخانهها مانند وزارت کار، بسیاری از وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و بنیادها و مراکز اقتصادی عمومی غیردولتی هنوز درگیر مدیریتهای کهنه پیشین است که برخی از پستهای کلیدی را دارند و امکان برخی سوءاستفادهها را نیز دارند. ایالات متحده و بسیاری دیگر از کشورها در سراسر جهان تحت تاثیر این نظام قرار دارند.

سوئیس در رتبه اول این لیست قرار دارد. جایگاه ایران در این رتبه بندی در رده ۱۸ ام قرار دارد. سخنان ایشان بیش از سران قبلی قوه مجریه سمت و سوی فقرا و ضعیفان را دارد ولی در عمل برخورد جدی را شاهد نبودیم. در این شرایط راهکارهای مقابله با فقر نیز گسترده خواهد بود، اما فراتر از دستور برخورد کوتاه و بلندمدت رئیسجمهور، برخی گمانه زنیها و پیشنهادات در از طرحهای فقرزدایی برای آینده کوتاهمدت حکایت دارند. وظیفه اصلی این سازمان، گسترش فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه با اعطای وام بدون گرفتن ضمانت از دولت ها برای باز پرداخت است. در واقع سوسیالیسم حکومت کارگری است. داخلی است یا خارجی؟ وظیفه این سازمان، گسترش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه به منظور کاهش فقر، رشد و بهبود زندگی مردم در این کشورهاست. این مرکز در منازعات، سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری های خارجی را تشویق می کند. مجلس را هم بکشید به کار، وسط میدان، که بیایند دوستان در مجلس و بهطور جدّی دنبال بکنند انشاءالله که بتوانید. خوشبختانه وضع علمیِ امروز کشور این اجازه را به ما میدهد که این بلندپروازی را داشته باشیم که بخواهیم اقتصادمان را اقتصاد دانشبنیان کنیم؛ که من بعداً باز یک اشارهای به این خواهم کرد.

ما اینها را به عنوان شعارهای زودگذر مطرح نکردیم؛ اینها چیزهائی است که میتواند حرکت عمومی کشور را در زمینهی اقتصاد ساماندهی کند؛ میتواند ما را پیش ببرد. چشممان به دست دشمن نباشد که کِی این تحریم را برمیدارد، کِی فلان نقطه را موافقت میکند؛ به درک! این معارضهها در مواردی هم منتهی میشود به همین فشارهای گوناگونی که مشاهده میکنید؛ فشارهای سیاسی، تحریم، غیر تحریم، فشارهای تبلیغاتی – اینها هست – لیکن در لابهلای این مشکلات، در وسط این خارها، گامهای استوار و همتها و تصمیمهائی هم وجود دارد که بناست از وسط این خارها عبور کند و خودش را به آن نقطهی مورد نظر برساند؛ وضع کشور الان اینجوری است. کمونیسم را می توان شکلی افراطی از سوسیالیسم در نظر گرفت. میزان مالیات بر درآمد اشخاص در این نظام بسیار بیشتر از سرمایه داری است. من البتّه اطّلاع دارم که آقای رئیسجمهور شورایی را تشکیل دادهاند، خود ایشان هم شرکت میکنند، بسیار هم کار خوبی است؛ امّا این آن ستاد فرماندهی نیست. اقتصاد این کشور بسیار انعطاف پذیر است و بازار کار قدرتمندی دارد و مردم و مشاغل نیز به خوبی با فناوری های جدید کنار می آیند. واقعاً نمیشود ما کار اقتصادیِ درست و قوی بکنیم، اما با مفاسد اقتصادی مبارزه نکنیم؛ این واقعاً نشدنی است.

دیدگاهتان را بنویسید