جستار – اقتصاد مقاومتی

علیایّحال، مسئلهی اقتصاد مسئلهی بسیار مهمّی است؛ باید ما مسئلهی اقتصاد کشور را حل کنیم. یعنی واقعاً این را یکی از بخشهای اساسیِ برنامهریزی دولت باید قرار داد: ما متمرکز بشویم روی روستا. این که ما عرض کردیم «اقتصاد مقاومتی»، این یک شعار نیست؛ این یک واقعیت است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و کمیته دیوان محاسبات در رابطه با مذاکرات به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)گفت: برجام یک واقعیت است و توافق در مذاکرات به نفع مردم و اقتصاد کشور خواهد بود زیرا باعث می شود بازار و اقتصاد به آرامش کامل برسد. سوّم، صاحبان سرمایه در کشور، فعّالیّت تولیدی را ترجیح بدهند بر فعّالیّتهای دیگر. گلهها و دغدغهها که گفته شد، معنایش این است که در این بخش، ظرفیّتهای استفادهنشدهای وجود دارد که با این موانع نمیتوانیم از آنها استفاده کنیم، موانع را برداریم تا بشود استفاده کرد. بر طبق بررسی جدید انجام شده از سوی اتاق بازرگانی آمریکا، ایرلند از نظر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی امریکا در جهان حائز رتبه نخست می باشد. ایرلند از نظر جذب پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میان ده کشور نخست اروپا قراردارد. تدبیری اندیشه بشود که این سرمایهها، این استعدادها، این ظرفیّتها به کار و تولید در داخل و ثروتسازی و ایجاد ثروت در داخل بینجامد؛ این تدبیر میخواهد.

این جانب به نمایندگی از اعضای محترم هیات تحریریه مجله، درگذشت این استادعزیز را به کلیه همکاران و نویسندگان و پژوهشگران اقتصادی و به ویژه اعضای خانواده محترم ایشان تسلیت گفته از خداوند مهربان تقاضای آرامش روحی برایشان دارم. ۴-۵. پس از اعمال اصلاحات توسط نویسنده و تایید داور نهایی ،مقاله توسط دبیر تخصصی بررسی و سپس در جلسه هیات تحریریه بررسی خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطر نشان کرد: دولت باید نسبت به فروش این اموال احساس مسئولیت داشته باشد در این صورت درآمدهای خوبی خواهد داشت. و این تحریم هم جدید نیست و نشان هم دادند. خب، بدیهی است که حرکت به سمت این افقها، معارضها و معارضههائی هم دارد. مبادلات ما بین مراقبت های پزشکی و دیگر کالاها، بین گروه های متفاوت بیماران و انواع متفاوت مراقبت، مباحثی می باشند که رشته اقتصاد سلامت برای پاسخگوئی به آنها طراحی شده است. ما دعا میکنیم و کمک میکنیم که شماها موفّق بشوید و باید کار کنند تا اینکه بتوانند موفّق بشوند.

وی تصریح کرد: هزینهها و درآمدها در بودجه ۱۴۰۱ باید مشخص باشد. وزیر اقتصاد با حضور در میز ارتباطات مردمی این وزارتخانه در اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان، دستورات لازم برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات مردم و فعالان اقتصادی استان را صادر نمود. ایشان هم چنین از طراحان و مدافعان طرح هدفمندسازی انرژی همراه با برنامه حمایت اجتماعی از گروه های آسیب پذیر بود، هرچند که بعدها نارضایتی خود را از نحوه اجرای آن اعلام کرد. با این حال مراجع آماری درباره تشکیل سرمایه بخش ساختمان در 6ماه اول سالجاری نظر یکسانی ندارند و در حالی که مرکز آمار آن را مثبت اعلام کرده است، بانک مرکزی از کوچک شدن این بخش خبر میدهد. وی افزود: تلاش شده لایحه بودجهای که در صحن مجلس ارائه شد کمترین آثار تورمی را برای کشور داشته باشد. نماینده مردم نهاوند و عضو مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس گفت: دولت تامین درآمدها را از محل فروش نفت، مالیات، فروش سهام و اموال دولت پیش بینی کرده است. البته ممکن است اصلاحاتی هم در پیشنهادات کمیسیون تلفیق در صحن مجلس انجام شود که امیدواریم بعد از تصویب مشخص شود بودجه ۱۴۰۱ یک بودجه ضد تورمی است.

سیاستهای اقتصاد مقاومتی یک بستهی کامل و منسجم است؛ این بسته هم تراوششدهی فکر شخصی نیست؛ این عقل جمعی است، یک جماعتی نشستهاند؛ دوستان اقتصاددان حاضر در این مجلس هم بعضیهایشان میدانند و مطّلعند. علیرضا شهبازی در ادامه به موضوع بودجه ۱۴۰۱ و بررسی آن در صحن علنی مجلس پرداخت و گفت: هدف دولت، مجلس، کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه این است که در بودجه ۱۴۰۱ تورم به شکل سالهای قبل وجود نداشته باشد و تا حد قابل قبولی مهار شود. برای کسب اطلاعات در خصوص مهمترین شرکای تجاری ایرلند و حجم روابط تجاری دو جانبه می توان به آدرس های اینترنتی ذیل مراجعه نمود. جهت اطلاعات بیشتر به لینک های ذیل مراجعه نمایید. می توان بیان داشت که تا حدودی پزشکان به اقتصاد و اقتصاددانان به پزشکی توجه نمی کنند. پزشکان می خواهند فارغ از مسائل مالی برای درمان بیماری تلاش نمایند اما اگر منابع کافی برای موارد درمانی در تمامی افراد وجود نداشته باشد، چه کسانی درمان می شوند . تضاد و تفاوت بین عقاید پزشکان و اقتصاددانان همیشه در زمینه کاری شان وجود داشته است . نیروی انسانی در کشور ما، یکی از بزرگترین ظرفیّتهای کشور ما است؛ این یک فرصت بزرگ است.

دیدگاهتان را بنویسید