جستار – اقتصاد مقاومتی

تحقّق بخشیدن به اقتصاد مقاوم با همهی الزامات قطعی آن و نیز تلاش مجدّانه برای گسترش و ژرفسازی فرهنگ اسلامی، دو اولویّت فوری کنونی است. برای رشد انباره سرمایه کشور باید سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه بتواند از استهلاک سرمایه پیشی بگیرد؛ اتفاقی که در دو سال اخیر رقم نخورده است و در سالجاری نیز منفی پیشبینی میشود. در اقتصاد مقاومتی، درونزایی هم هست، برونگرایی هم هست و ما در هر دو مورد امکانات فراوانی داریم که میتوانیم آنها را انجام بدهیم. استفادهی حداکثری از زمان و منابع و امکانات. این اقتصاددان بازنشسته با اشاره به اینکه برخی به اسم «آزادی اقتصادی» از عدم نظارت دولت و عدم دخالت آن در بحث تجارت خارجی و کنترل منابع ارزی و عدم تنظیم بازار دفاع میکنند، تصریح کرد: انسانی که گرسنه باشد نمیتواند آزاد باشد لذا مبانی آزادیخواهی این عزیزان مشکل دارد! البته در بیانات دوستان به برخی از این حوادثی که ناشی از پیگیری مفسدین اقتصادی و مفاسد اقتصادی است، اشاره شد. عضو سابق هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه «برخی مسئولان هنوز فکر میکنند با رفع تحریمها و کاهش فشارها در آینده نزدیک میتوانند شاهد بهبود نسبی وضعیت باشند» گفت: این تفکر اشتباه و خوش خیالانه است.

به گزارش«ایسنا» سید محمد آقامیری با بیان اینکه جلوگیری از روند فرونشست از طریق شورای عالی استانها نیز علاوه بر شورای شهر در حال پیگیری است، از برگزاری جلسهای با مسوولان وزارت نیرو و کارشناسان دانشگاهی در هفته آینده خبر داد تا درباره فرونشست در کشور چارهاندیشی اساسی شود. تعریف دقیق GDP را می توان این گونه بیان کرد: تمامی بهای کالاهای تولید شده و خدمات ارائه شده در یک کشور در زمان مشخص. با استفاده از GDP می توان استاندارد سطح عمومی زندگی در یک کشور، مقایسه بهره وری با دیگر کشورها و بررسی و محاسبه دقیق میزان تورم در اقتصاد یک کشور را بررسی کرد. درآمد سرانه می تواند بیانگر میزان ثروت یک کشور نسبت به دیگران باشد اما نمی تواند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی کشورها به ما ارائه دهد. بانک جهانی کشورها بر حسب میزان درآمد ناخالص ملی سرانه به ۴ دسته تقسیم کرده است: درآمد پایین، درآمد متوسط پایین، درآمد متوسط بالا، درآمد بالا. گروه بانک جهانی با ۱۸۹ کشور عضو و ۱۳۰ مرکز در سراسر جهان یکی از بزرگترین سازمان های اقتصادی به شمار می آید. این سازمان متشکل از ۱۸۹ کشور عضو است که در راستای تقویت همکاری های پولی جهانی، امنیت و ثبات مالی، تسهیل تجارت بین المللی، بالا بردن اشتغال و رشد اقتصادی پایدار و کاهش فقر در سراسر جهان تلاش می کند.

پنج کشور نخست این رتبه بندی بیش از نیمی از تولید ناخالص جهان را در اختیار دارند. اگر بخواهیم کشور های جهان را بر اساس توانایی آنان برای رشد فراگیر رتبه بندی کنیم این رتبه بندی ها کاملا متفاوت خواهند بود. پس از آن ها به ترتیب آلمان، فرانسه، هند، برزیل و کانادا قرار می گیرند. بیکاری اصطکاکی یا طبیعی: در این نوع از بیکاری در هر مقطعی از زمان، تعدادی نیروی کار به صورت موقت شغل خود را از دست می دهند یا اینکه شغل برای اینگونه افراد وجود دارد اما به دنبال فرصت شغلی مناسب تری می گردند. این کار را به نظر من هرچه زودتر انجام بدهید و پیش ببرید؛ نگذارید که این قضیّه بیش از این متوقّف بشود. همهی کسانی که ناظر مسائل گوناگون بودند، میتوانستند حدس بزنند که هدف دشمن، فشار اقتصادی بر کشور است. هدف اصلی IMF تامین ثبات در سیستم های پولی بین المللی است. آنچه ما امروز در مجموعهی رفتار دستگاه استکبار مشاهده میکنیم، همین است؛ هدف ایجاد اختلال در نظام محاسباتی و دستگاه محاسباتی من و شما است.

از نظر نظام سلطه، گناه بزرگ ملت ایران این است که خودش را از زیر بار سلطه آزاد کرده. همهی تصمیمهای بزرگ اقتصادی باید در ضمن اقتصاد مقاومتی تعریف بشود. ما اگر صنایع تبدیلی داشته باشیم، خشککننده داشته باشیم، بتوانیم آنجا از اینها استفاده بکنیم، این کار را باید بکنیم. اقتصاد این کشور بسیار انعطاف پذیر است و بازار کار قدرتمندی دارد و مردم و مشاغل نیز به خوبی با فناوری های جدید کنار می آیند. کار بایستی در میدان و روی زمین مشخّص بشود که انجام شد؛ اینها آن چیزهایی است که مورد نیاز ما است و بایستی به آن توجّه کرد. یک ستادی لازم است -مثل ستادهای فرماندهی که ما در دورهی جنگ داشتیم و در بعضی از کارهای دیگر هم یک ستادهای فرماندهی ایجاد شده که خود شما آقای دکتر روحانی در این مسائل تجربه دارید- یک ستاد فرماندهی لازم دارد که بهطور دائم رصد کند، نگاه کند، ببیند کدام دستگاه توانسته و پیش رفته، کجا مشکل وجود دارد. علیایّحال، کارهای زیادی هم دارد در مورد اقتصاد مقاومتی انجام میگیرد و دفتر ما هم دائماً دارد رصد میکند کارهایی را که دارند میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید